Task Force gruppe

Byg til Vækst
Susanne Toftager
susanne@bygtilvaekst.dk
51 21 23 28

3F
Allan Due Pedersen
allan.due@3f.dk
70 30 08 14

KPC-byg
Rasmus Ullehus Iversen
rui@kpc.dk
22 72 73 44

AMU-Fyn
Jim Nøhr Jensen
jnj@amu-fyn.dk
30 93 73 09

EAL
Hanne Tønder Ludvigsen
htl@eal.dk

Erik Jung Jensen
mailto:ejj@eal.dk
29 17 54 06

Referater

Task Force møde den 12. januar 2016

  1. Økonomi: Kort gennemgang af det overordnede budget. Budgettet fremsendes til task forcen. Jim er frikøbt jan., feb. og marts 2016. Opmærksomhed omkring timeforbrug vedr. analysefase og konstruktionsfase herunder også egenfinansiering.
  2. Styre- og følgegruppe: Styregruppemøde afholdes den 26. januar kl. 16.00 og Følgegruppemøde den 8. februar kl. 16.00. Begge møder afholdes i boksen. Det må forventes, at der på begge møder skal holdes et oplæg lig det som Hanne, Erik og Jim holdt for BSO.
  3. Ipad projekt: Hannes oplæg blev gennemgået. Hanne udarbejder et nyt endeligt oplæg. Odense & Co er med på ideen. Det endelige oplæg sendes til BAUF og Odense & Co til orientering.
  4. Evt. Peter deltager på næste møde vedr. stillingsopslag. VEU-regler tages op på næste møde. Jim orienterer. 

Se hvem deltagerne er

Samarbejdspartnere: