INVITER NATUREN IND I BYLIVET

Forskningsprojektet undersøger mulighederne for beplantning og vandhåndtering i det tætte bymiljø, I stedet for at lede vandet væk er tanken at udnytte vandet til planter og liv i byrummene. I den sammenhæng er det naturligt at inkludere bygningerne og undersøge deres potentiale for at deltage aktivt som en forlængelse af landskabet.  Hvordan optimerer vi bygninger og byrum i den tætte by, så de bidrager til klimaregulering og tilpasning, samtidig med at deres stedsspecifikke værdi bevares? 

Ved at svare på disse spørgsmål får vi et grundlag for at implementere vegetation på nye måder, der ydermere bidrager til øget biodiversitet. Det kan undersøges på forskellige niveauer og med forskellige intentioner, for eksempel gennem nye konstruktive systemer eller innovative applikationer til eksisterende byggeri, samspillet mellem byggeriet og det tilgrænsende byrum og de mere bløde menneskelige værdier, der opstår gennem transformationen.  

Danmark er i front, hvad angår bæredygtig byudvikling og klimatilpasning. Gode eksempler i København er Klimakvarteret på Østerbro og Tåsinge Plads. Også strategidokumenter fra Odense vidner om byens fokus på blå-grønne initiativer, som vi med fordel kan følge, når de implementeres i Nyt OUH og TBT-byggeriet i Odense centrum.