DEN BLÅ-GRØNNE KLIMASKÆRM

Økosystem tjenester i den tætte by 

Bæredygtighed og blå-grønne strukturer er i fokus i moderne byer. Det skyldes ikke mindst en øget klimabevidsthed og ny viden om, hvordan det blå-grønne smitter positivt af på byens mennesker. Tilmed er der penge at spare, og initiativerne styrker byers branding og image. 

Forskningsprojektet tager udgangspunkt i bæredygtig byudvikling og fokuserer på relationen mellem bygninger og byrum. Hvordan optimerer og implementerer vi blå-grønne løsninger i forskellig skala? Og hvordan integrerer vi vegetation af forskellig art og byvand i byrummet, så naturelementer gavner både klima, miljø og livet i byen? 

I en tid hvor urbaniseringen er høj, og byerne fortættes, er det ekstra vigtig at bevare og re-introducere blå-grønne strukturer.  Mange nyere byggerier inddrager da også grønne initiativer. Både i udland og herhjemme findes bygninger og byrum med grønne tage, grønne vægge, gårddæk, tagterrasser og træer, græs og urter på forskudte terrasser. Derimod er håndtering af regnvand og vegetationsteknikker til lokal regnvandshåndtering mindre udforsket. 

PhD projektet er startet den 1. oktober 2015, og er et samarbejde mellem Københavns Universitets afdeling ‘Landskabsarkitektur og Planlægning’ og EALs univers ‘Byggeri og Energi’. De endelige forskningsfelter er under udvikling.