BRO MELLEM TEORI OG PRAKSIS

Studerende, undervisere og virksomheder spiller en meget aktiv rolle i forskningsprojektet på grund af deres viden om de konstruktive aspekter. 

Vi bliver en del af universet og bidrager med undervisning, lige som vi faciliterer workshops for studerende og virksomheder. Samtidig får vi stor gavn af de studerende både til indsamling af viden og afprøvning af teorier i praksis. Afgørende er det at bygge bro mellem teori og praksis, så ny viden og optimerede løsninger kan realiseres i det virkelige liv.