Entreprenørpraksis: Ledelse og Digitalisering

Forskerne Haseebullah Wahedi, PhD studerende, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi/Aalborg Universitet i Kbh står for dataindhentning og bidrager til det videnskabelige niveau på akademiets uddannelser.

Hvordan kan digitale værktøjer medvirke til at øge produktiviteten?  Det er det overordnede spørgsmål for PhD-projektet, der skal bidrage til en dybere forståelse for entreprenørpraksis; det vil sige af samspillet mellem udførelsespraksis, byggeledelse og digitale værktøjer. Erfaringer og viden skal danne grundlag for tilpasning og udvikling af digitale værktøjer, som går på tværs af byggeriets parter.

Projektet har fokus på udførelsesfasen og byggepladsen, men resultaterne kan også bidrage med viden, der kan anvendes til udvikling af digitale værktøjer på tværs af byggeriets parter. En dybere forståelse af entreprenørpraksis kan f.eks. danne fundament for  kravene til det digitale projektmateriale, som entreprenøren modtager fra rådgivere m.fl.

Tre forskningsemner er i centrum :

  • Planlægnings- og digitaliseringskoncepter
  • Projektmateriale
  • Byggepladsen som kontekst for læring og praksis

Undersøgelsen af entreprenørpraksis er forankret i kvalitative og etnografiske feltstudier. Projektets analytiske tilgang baserer sig på Socio-Technical Systems (STS) og teorier som  bl.a.  Technological Frames (TF) og Boundary Objects (BO).