Byggeri og energi

I bestræbelserne på at sikre viden på højt akademisk niveau har Byggeri og Energi på EAL indgået partnerskab med Aalborg og Københavns Universitet og ansat to PhD studerende. I tæt samarbejde med undervisere og studerende skal de to forskere dels indhente relevante data fra EAL, dels omsætte seneste teoretiske viden til EALs undervisere, studerende og virksomheder og på den måde bidrage til det videnskabelige niveau på akademiets uddannelser.

Ambitionen er at inddrage forskning, der ruster akademiet til at møde fremtidens udfordringer inden for bæredygtig byudvikling - fra byggeriets mindste detalje til det forkromede overblik.

De to forskere  blev ansat i efteråret 2015, og det er  Haseebullah Wahedi, Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet i København og Ann-Charlott Eriksen, Københavns Universitets afdeling ‘Landskabsarkitektur og Planlægning’.