Hvad er nyt og hvordan kan det skabe udvikling og forandring?

Projektet bidrager til en bedre forståelse af udførelsespraksis og konsekvenserne af digital mediering af byggeprojekter og aktiviteter.  

Viden om metoderne får betydning for de krav, der stilles til modeller og teknologier på byggepladsen. Vigtigt er det at få en dybere forståelse af, hvad udførelsesviden i projektmateriale betyder, så man sikrer, at der stilles de rigtige krav til det projektmateriale, som rådgiverne videresender til udførelsesfasen.

Undersøgelsen er baseret på casestudie af byggeprojektet, Odeon, Odense Musik- & Teaterhus, som entreprenørfirmaet KPC står for, og som er en del af ombygningen af Thomas B. Thriges Gade i Odenses centrum. Projektet vil primært basere sig på interviews med relevante aktører og observationer af de aktiviteter og handlinger, som informanter og de øvrige aktører udfører undervejs.

Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) er involveret i projektet i forbindelse med implementering og facilitering af nye koncepter og værktøjer. Her er fokus på, hvordan byggepladsen kan forstås som kontekst for læring. Hvilke centrale læringsmekanismer er i spil, og hvilken betydning kan læringsmekanismerne få ved implementering af planlægningskoncepter og digitale værktøjer?