VELFÆRDSBOLIGEN

Projekt Velfærdsboligen er en del af VIL-projektet, som består i at få små og mellemstore virksomheder til at innovere og vokse.

Velfærdsboligen kan henvende sig til mange målgrupper. Vi har valgt at sætte fokus på demens og udvikle optimale rammer og boliger til demensramte borgere.

Antallet af demente vokser støt; hvert år kommer 15.000 nye tilfælde til. I tæt samarbejde med virksomheder og sundhedsfaglige uddannelser på UCL vil vi finde nye løsninger, der støtter og tilfører livskvalitet til mennesker med demens. Overordnet gælder det om at gøre boligen og dens indretning enkel og overskuelig.

Vi læner os op ad projektet 'Byen for Livet', som planlægger en ny demensbydel i Odense. Projektet realiseres først i 2018-19, og derfor har vi indledt et samarbejde med Støtteforeningen Marguerittens venner. I fællesskab har vi arrangeret en studietur til Holland med besøg i blandt andet demenslandsbyen De Hogeweyk, som er et internationalt foregangseksempel. 

AKTIVITETER

Projekt Velfærdsboligen er indledt i efteråret 2015. I startfasen screenede vi relevante virksomheder, der arbejder med velfærdsteknologi. Vores samarbejdspartnere er blandt andet designvirksomheder, tegnestuer og Fyns Almennyttige Boligforening. Det er et krav i VIL-projektet, at projektets virksomheder skal være små og mellemstore med op til maksimalt 250 ansatte.

Vi underviser i at bygge huse og bygninger, der matcher mennesker med specielle behov. Skal det lykkes, har vi brug for et indgående kendskab til, hvad demente borgere præcist har brug for.  Det har vi blandt andet fået på studieturen til Holland, hvor vi besøgte De Hogeweyk demenslandsby og to andre plejecentre samt et nyt sygehus. Med på turen var deltagere fra Udvikling Fyn, en lokal tegnestue, formanden fra Marguerittens venner samt undervisere fra EAL.

God inspiration og et godt indblik i den hollandske sundheds- og plejesektor danner nu baggrund for en evaluering til brug for alle partnere. Primo 2016 går projektet for alvor i gang.