Hvad er det nye, og hvordan skaber det forandring og udvikling?

Det nye er, at vi får en stor mængde empirisk materiale. Vi får masser data fra alle typer festivaler, hvorfra vi kan trække fællesnævnere. Lykkes det os at påvise hvorfor, og hvordan noget virker, kan andre lære af det og skabe udvikling både i forhold til undervisning og i samarbejdet med virksomheder.

Med afsæt i tendenser i tiden er vores opgave at understøtte erhvervet og sikre gode oplevelser, der både fastholder og tiltrækker nye arbejdspladser.

Samarbejdspartnere