En kaotisk verden vender tingene på hovedet

Tiden er løbet fra mange ledelseslærebøger, og vi står over for et paradigmeskift.  Hvor performance management, coaching og lean har kendetegnet de seneste årtiers ledelse, vil den næste bølge handle om ledelse i kompleksitet og kaos, mindfulness, improvisation og psykologiske mekanismer.

Ledernes mindset skal ændres. De skal acceptere, at verden er kompleks og endnu sværere end hidtil at overskue og putte i bokse og regneark.
Tidligere teorier skal ikke forkastes. Tværtimod skal vi bygge ovenpå, vende ting og diagrammer på hovedet hvis nødvendigt. Vi skal lære at møde og håndtere det ukendte, så vi ikke fryser fast og handlingslammes. 

Vi ønsker at integrere det nye ledelsesbegreb både på efteruddannelse og i fuldtidsuddannelser samt udvikle det som selvstændigt fag. Således arbejder vi også hen imod et nyt forretningsområde.

Vi samarbejder med Tietgen, Ledelsesakademiet og UCL.  Tanker er, at projektet skal munde ud i en erhvervs Ph.D., hvor vi dykker dybere i de kulturelle aspekter.