De er derude, og...

Vi får dokumentation for, hvad de studerende får ud af at arbejde med virksomhederne i praksis, og på den baggrund kan vi udvikle generiske samarbejdsmodeller. Umiddelbart oplever vi, at de studerende synes, at det motiverer og er spændende.  De arbejder som små heste. Undervejs er de flere gange frustrerede, men det er positivt og et udtryk for, at det virker, og at de vil videre.

Det nye vil være at påpege metoder til facilitering af læring, som udmønter sig i et styrket læringssamarbejde mellem studerende, virksomheder, underleverandører og eksterne  læringseksperter. Vi vil skabe en ramme eller udvikle et værktøj, der kan være med til at øge læringen i samarbejdet med virksomhederne.

Erfaringer og resultater skal desuden danne baggrund for en artikel, som vi forhåbentlig får offentliggjort på en international konference.