Studerende gør tingene selv

Projekt 'Læring i praksis' handler om at øge de studerendes læringsudbytte og at undersøge, hvorvidt samarbejdet med virksomheder motiverer de studerende. Hvad kræver det af den studerende, virksomheden og underviseren, og hvordan skaber vi bedst interessant læring ved at inddrage virksomhederne?

Projektet er vigtigt, for dels er det en del af vores strategi i forhold til at indfri læringsmål og udvikle EALs videngrundlag, dels ved vi reelt ikke, hvad de studerende synes om den nye uddannelsespraksis, og om den overhovedet virker efter hensigten. Formålet er kort sagt at undersøge de studerendes læringsudbytte.

Som undervisere er det vores erfaring, at det er langt mere lærerigt at facilitere en proces frem for at forelæse. Jeg er for længst holdt op med at gennemgå teori. I stedet får vi de studerende til at samtale og selv sætte ord på teori og problematikker. At gøre ting selv udvikler og giver langt større værdi.

Vi var med

Vi arbejder på tværs af uddannelser og fag og er involveret i flere projekter. Konkret har vi anvendt Harry Potter Festivalen, Design2meet - fremtidens mødekoncept og Delt værtskab som cases.

I Harry Potter-festivalen var de studerende involveret i hele semestret via metodeprojekt og fag inden for blandt andet kreativitet, økonomi, ledelse og servicedesign. De stod bag en række interviews på festivalen, spørgeskemaundersøgelser og opfølgning med forslag til nye idéer.