Arbejdet spreder sig som ringe

I dokumentationsarbejdet har vi særligt fokus på effekten hos de studerende og underviserne.

Evaluering og måling af effekt gavner også universiteter og andre videninstitutioner, som kan lære af vores erfaringer. Forhåbentlig vil det føre til andre former for grænseoverskridende læringssamarbejder.