Når de studerende tager over

On-site-innovation-projektet (OSI) bygger videre på innovationsforløb, som EAL med succes har gennemført. Eksempler er InnoEvent 12 og InnoEvent 48 samt tidligere samarbejder med små og mellemstore virksomheder. Projektet er et led i udvikling af strategisk praksis, hvor de studerende arbejder med projekter ude på virksomheder, der fungerer som en slags udviklingslaboratorier. EALs faciliteter kan også indgå i det praktiske forløb i OSI.

Hvor InnoEvents er kortvarige og har større fokus på idégenereringsfasen, deltager vi i On-Site-Innovation-projekter i længere forløb, hvor udviklingsarbejdet er mere hands-on og med mulighed for at gå mere i dybden. Vi arbejder på tværs af uddannelser og EAL-universer og finder relevante projekter for virksomhederne, som vi hjælper hele vejen fra udvikling, forarbejdning til logistik, markedsføring og afsætning.

Vores arbejde er at skabe kontakt og langtidsrelationer med virksomheder. Når de studerende har gennemført forløb og afslutningsvis præsenteret deres projekter, følger vi op, fortsætter samarbejdet med virksomhederne, så vi sammen kan sætte nye skibe i søen.