Viden- og Innovationslaboratorier - Projekt VIL

Projekt VIL drejer sig om at skabe et innovativt miljø i samarbejde med virksomheder, kommuner og videninstitutioner med det sigte at bidrage til udvikling og vækst. Innovationsarbejdet består i at udvikle nye produkter, koncepter, teknologier og metoder. Nye produkter opstår, når mennesker på tværs af brancher og uddannelser mødes og tænker ud af boksen.

I et innovationslaboratorium har vi mulighed for at bringe nye tanker i spil. Målet er at bidrage til virksomhedernes vækst og innovationskraft og ad den vej sikre både indtjening og arbejdspladser.

Her og nu har vi fire faglige laboratorier med cirka 20 små og mellemstore virksomheder. Desuden deltager kommunerne Kolding, Odense og Middelfart og videninstitutionerne EAL, UCL, IBA og UC Syd. I den nuværende laboratoriestruktur er der mindst tre virksomheder, to videninstitutioner og en offentlig partner pr. laboratorium. Studerende deltager aktivt med deres viden, idéer og tilgange til innovationsprocessen.

Projektet og de fire laboratorer er etableret på baggrund af et tidligere projekt - socialforskningsprojektet ”Viden og Innovationspartnerskaber” (Projekt VIP). Målet er at oprette flere spændende laboratorier med nye og andre innovationsvinkler.

De fire laboratorier er:

  1. Velfærdsboligen: Udvikling af mere fleksible boligløsninger inden for rehabilitering og pleje.
  2. Hygiejne: Bedre og sikrere hygiejneløsninger i børnehaver, skoler, hospitaler m.m.
  3. Design2Meet: Optimering af mødekultur og facilitering via anderledes mødeteknikker.
  4. Fysisk aktivering og læring: Fokus på fysisk aktivering i læringssituationer ud fra devisen om, at bevægelse skaber bedre læring. Det drejer sig om udvikling af legepladser, nye legeredskaber, børnehaver, læringskoncepter.