En innovativ treenighed

Der er tale om en sand win win situation. De studerende udfordres og højner deres kompetencer. De får den ypperste læring i Mesterlære 3.0 med direkte feedback fra teams og kolleger, der via mange års erfaringer har meget at byde ind med. 

Virksomhederne har et brændende ønske om at skabe nye produkter. De ved, at skal de overleve i konkurrencen med andre, skal de være innovative. Og innovation sker ikke ved skrivebordet, for så laver de blot det samme som andre. Nogle gange kan kompetence være den største forhindring for udvikling, for jo mere man ved, jo mere hjemmeblind bliver man. Og jo vigtigere er det at inddrage studerende og få nye øjne på processer og produkter. Virksomhederne giver udtryk for, at de er superbegejstrede for de studerende, som kan og tør gå nye veje, og det giver resultat.

En succes er også, at det giver masser af værdifuldt tilbageløb til undervisere og andre studerende i form af viden og læring.  Feedback med afsæt i virkeligheden er langt den bedste undervisning.

Et solidt innovationsfællesskab mellem virksomheder, kommuner og videninstitutioner er afgørende for de gode resultater. I samarbejdet med IBA,UC Syd, UCL og EAL innoverer vi på tværs af faglige tilgange. Det gavner alle parter, idet interaktionen mellem fagfagligheder gør os skarpere i samarbejdet med virksomheder og offentlige myndigheder.