banner

Giv din karriere et skub


Hvor meget træner du din hjerne? Lige så meget som du træner din krop?
Efteruddan dig og giv din karriere et skub!

  • Du får nye værktøjer, som du kan bruge i praksis fra dag ét
  • Du får større forståelse for dit fag, og kan håndtere mere komplekse opgaver
  • Du får ny viden, og vil kunne påtage dig nye ansvarsområder
  • Du bliver mere attraktiv på arbejdspladsen og på arbejdsmarkedet 

Erhvervsakademiet Lillebælt har en spændende og varieret palet af efteruddannelser, der kan tages sideløbende med jobbet. Du kan vælge mellem en lang række akademiuddannelser og diplomuddannelser, ligesom du kan vælge at tage udvalgte fagmoduler fra én eller flere uddannelser.

Find vores udbud af akademi- og diplomuddannelser samt fagmoduler her.

Bemærk at du med fordel kan benytte søgefiltrene på siden med vores udbud til at vælge f.eks. by og kursusstart.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vejlederen på den uddannelse eller det fagmodul, du er interesseret i.

Hold hjernen skarp med efteruddannelse

Hjernen forfalder ligesom resten af kroppen, hvis ikke den udfordres og stimuleres, og som med kroppen kræver det en aktiv indsats at holde hjernen skarp.

Men i en travl hverdag er der en tendens til, at vi slår automatpiloten til og lader vanerne overtage styringen. Det er imidlertid vigtigt, at hjernen - vores allerstørste arbejdsredskab - konstant fodres med nye input, hvis vi skal undgå, at den kører i tomgang. Hjernen er skabt til at lære nyt og har godt af udfordringer.

Vi skal derfor sørge for at få stimuleret vores nysgerrighed gennem nye indtryk, metoder og opgaver. Her er uddannelse og kurser en vigtig faktor. Du bliver holdt ajour med den nyeste viden inden for det valgte fagområde, du får stimuleret din indlæringsevne og dermed holdt hjernen i gang, og samtidig giver du din karriere et skub!

Kilde: Plus Guide, Træn din hjerne og hold den skarp

Hør i filmene herunder Melanie og Henrik fortælle om, hvorfor de har valgt at efteruddanne sig, og hvad det har betydet for dem: