banner

Pba. i International Hospitality Management

Pba. i international hospitality management: Ledelse og koncept- og virksomhedsudvikling i et internationalt perspektiv

Uddannelsen er udviklet til at matche det markante behov for professionelle ledere og medarbejdere, der eksisterer i virksomheder inden for den brede hospitality management branche. Som professionsbachelor bliver du i stand til at varetage praktiske og komplekse opgaver inden for ledelse, markedsføring, drift og udvikling af virksomheder, som beskæftiger sig med f.eks. oplevelsesøkonomi, turisme eller hotel og rejser.

Uddannelsen er en 1½-årig overbygning til serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelser, og den retter sig mod en globaliseret verden.

Undervisningen foregår på både dansk og engelsk, og derved styrker du dine sproglige og internationale kompetencer.

Uddannelsen udbydes også på engelsk - se mere her.

Som studerende på Erhvervsakademiet Lillebælt har du også mulighed for at få international erfaring under din studietid.
Du kan læse mere om dine internationale muligheder her.

Uddannelsen varer 1½ år fordelt på tre semestre (90 ECTS). Undervisningen er erhvervsrettet og foregår som klasseundervisning med opgaver og gruppeprojekter, workshops, studieture, gæsteforelæsninger, praktikforløb, virksomhedsbesøg og projekter i samarbejde med virksomheder.


(Klik her for at se figuren i stor størrelse)

1. semester fokuserer på økonomi i form af budgetter, kalkulationer og yield & revenue management samt ledelse med fokus på selvledelse og anvendelse af ledelsesværktøjer, der retter sig mod personalestyring, -ledelse og udvikling.

På 2. semester undervises der i kultur- og gæsteforståelse med temaer som kulturforståelse, brancheforståelse samt organisationskultur med udgangspunkt i praksis i hospitality-erhvervet. Det store fag på semestret er strategi, som giver dig en forståelse af branchens strategiske udfordringer, at kunne vurdere udviklingsmuligheder for virksomheden, at kunne udvikle nye markeder og koncepter samt kunne udvikle virksomheden strategisk. Semestret indeholder også et valgfrit modul, der som regel tilrettelægges som en tværfaglig case, hvor du samtidig får mulighed for at fordybe dig i f.eks. events som interesseområde.

Praktik og bachelorprojekt

3. semester indeholder et obligatorisk praktikforløb. Praktikken varer 3 måneder og finder sted i en relevant virksomhed, hvor du vil indgå i det daglige arbejde. Gennem praktikforløbet udvikler du dine kompetencer til at handle professionelt i løsning af opgaver i branchen. Du får indblik i de komplekse problemstillinger, en leder/konsulent står overfor i dagligdagen. Centralt for praktikforløbet er også, at du træner evnen til at påtage sig ansvar og indtræde i ledelsesmæssige funktioner.

3. semester afsluttes med bachelorprojektet, hvor du skal vise, at du kan anvende viden, teori og metode til at løse en konkret opgave i praksis. I dit projekt skal du bearbejde en praktisk, kompleks problemstilling i relation til en virksomhed inden for IHM-erhvervet eller en problemstilling inden for branchen. Projektet skal være tværfagligt og udarbejdes i samarbejde med en relevant virksomhed.

Til sammen gør uddannelsens fag, temaer, praktikforløb og bachelorprojekt, at du har mulighed for selv at præge og tone din kompetenceprofil i forhold til dine individuelle ønsker.

Internationalisering


Internationaliseringsaspektet udgør en nødvendig og integreret del af uddannelsen, der retter sig mod en globaliseret verden. Det er indbygget i alle dele af uddannelsen, men er især indbygget på 2. semester i faget kultur- og gæsteforståelse samt i praktikdelen. 

Undervisningen indeholder relevante resultater fra international forskning på IHM-området, hvilket kommer til udtryk i form af litteratur, videndeling med internationale institutioner og gennem gæsteforelæsninger. På 2. semester vil I på holdet få udenlandske studerende på gæstevisit, ligesom du selv har mulighed for at rejse til udlandet på studieophold. Også din praktikperiode har du mulighed for at lægge hos en udenlandsk virksomhed.

Læs mere om studiets opbygning, fag m.m. i studieordningen, som du finder under 'download'.

Adgangskrav


Adgang med disse erhvervsakademiuddannelser

 • Markedsføringsøkonom
 • Serviceøkonom

Adgang med udenlandsk uddannelse
Du kan optages, hvis din udenlandske uddannelse svarer til en dansk adgangsgivende uddannelse.

Hvis du søger ind på den danske pba. i international hospitality management, skal du endvidere have bestået Prøve i dansk 3 med 7 i gennemsnit, eller du skal kunne dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber.

Uddannelsen udbydes også på engelsk.

Individuel kompetencevurdering

Hvis du ikke har en adgangsgivende uddannelse, kan du få lavet en individuel kompetencevurdering.

Adgangsbegrænsning

På denne uddannelse er der adgangsbegrænsning.

Ved sommeroptaget 2018 optager vi 30 studerende i Odense.

Hvis vi skulle modtage ansøgninger fra flere kvalificerede ansøgere, end vi har studiepladser til, vil vi udvælge de bedst kvalificerede ud fra en samlet vurdering af følgende kriterier:

 • Gennemsnit på den adgangsgivende uddannelse
 • Karakter opnået på den afsluttende eksamen på den adgangsgivende uddannelse
 • Studierelevant erhvervserfaring
 • Motivation

Sådan søger du om optagelse

Søg om optagelse online ved at klikke på knappen ”søg om optagelse”.

Du får svar på din ansøgning den 4. juli via din e-mail.

Merit

Vil du vide, om du kan få merit, kan du finde spørgsmål og svar angående merit her.

Kontakt

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte studievejleder Susanne Bøg Mortensen.

Karrieremuligheder

Som professionsbachelor i International Hospitality Management har du gode jobmuligheder i såvel Danmark som udlandet i virksomheder, der beskæftiger sig med et af de mange spændende områder inden for hospitality management.

 • Eksempler på jobtitler er:
 • Konferencekonsulent
 • Kundekonsulent
 • HR-konsulent
 • Koncertarrangør
 • Projektchef
 • Produktchef
 • Marketingchef
 • Salgschef
 • Destinationschef

Restaurantmanager med ansvar for 16 medarbejdere

Professionsbachelor i International Hospitality Management, Marie Louise Breith

IMG_0098_460x300

"Jeg startede som manager på Letz Sushi i København, hvor jeg havde ansvaret for ti kinesere, hvilket betød, at al kommunikation foregik på engelsk, og at de kulturelle forskelle spillede en afgørende rolle i den daglige drift af restauranten. Efterfølgende fik jeg tilbudt en stilling hos Sticks N Sushi med personaleansvar for det tredobbelte, og jeg tog chancen. Jeg var manager for deres største restaurant i Hellerup i et år, hvor jeg løbende var i kontakt med en bygherre fra Odense, som havde et ønske om, at jeg skulle drive hans restaurant i centrum.

I dag driver jeg så restauranten KrenKOK i Odense med tilhørende selskabslokale og har en personalestab på tre fuldtids- og 13 deltidsmedarbejdere. Det er altid en udfordring for en restaurant at skabe sig en stabil plads på markedet. Derfor har jeg på nuværende tidspunkt erfaret, at koncept og strategi har været altafgørende for succes!"

Videreuddannelse

 • HA almen erhvervsøkonomi eller Negot i international turisme og fritidsmanagement på Syddansk Universitet på 1½ år (via merit)
 • HA almen erhvervsøkonomi på RUC på 1½ år (via merit)

SU

Uddannelsen er SU-berettiget på linje med alle andre videregående uddannelser. Du skal søge om SU online på su.dk. Her finder du også alle aktuelle oplysninger og regler vedrørende SU.

Bemærk! Når du taster din SU ansøgning:

 • Vælg SU-videregående uddannelse
 • Uddannelsessted: Erhvervsakademiet Lillebælt
 • Afdeling: Seebladsgade 1

Du kan søge SU 1 måned før

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den måned, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra september, så kan du tidligst søge fra den 1. august.

Vi anbefaler, at du venter nogle dage, fra du har sagt ja til studiepladsen, til du søger SU. Så er din uddannelse nemlig blevet registreret hos Statens Uddannelsesstøtte, og det gør det nemmere for dig at søge SU.

Find flere informationer omkring SU her.

Øvrige udgifter

Du betaler selv udgifter til bøger, deltagelse i studierejser, materialer, fotokopier og evt. udlandsophold i forbindelse med specialeforløb, praktik og afslutningsprojekt.

Har Erhvervsakademiet Lillebælt en boghandel eller samarbejder I med bestemte boghandlere?

Vi har ikke en boghandel, men på visse uddannelser samarbejder vi med bestemte boghandlere - se nedenfor. Ellers bør du spørge din lokale boghandler, om der gives studierabat. Eller du kan købe de fleste bøger på nettet.

Finansøkonom: Vi sælger en bogpakke fra Finansrådet, men kun de bøger der står "bogpakke" ud for på boglisten. Resten skal du selv købe.

Datamatiker: Du kan købe en bogpakke via prosa.dk.

Laborant: Vi indleverer boglisterne for hvert semester til Boghandlen på Kold College, hvor du så kan bestille dem som en bogpakke.

Bygningskonstruktør (pba.) og byggetekniker: Vi har et samarbejde med boghandlen på SDU.

Skal jeg købe alle bøgerne før studiestart?
Det anbefales at købe bøgerne før studiestart, idet man ellers risikerer, at bogen er udsolgt, når den skal bruges. Hvis du skal ind på bygningskonstruktøruddannelsen skal du dog vente med at købe dine bøger til efter introugen, hvor dine undervisere vil gennemgå din bogliste med dig. Tjek evt. vores Facebookgruppe 'EAL brugte studiebøger', som ligger under vores Facebookside www.facebook.com/ealdk.
Hvilke bøger skal bruges?

Boglisten offentliggøres her på hjemmesiden under den relevante uddannelse.

Må jeg bruge en ældre udgave af de bøger, der er nævnt på boglisten?
Ofte kan en ældre udgave bruges, hvis den suppleres med de nyeste kapitler fra den nye bog. Spørg din underviser i faget, om dette også gælder for din bog.
Har Erhvervsakademiet Lillebælt studieboliger til leje?
Nej, du skal selv sørge for bolig. Få ideer til boligsøgning i henholdsvis Odense og Vejle.
Er der behov for et bestemt mærke computer eller nogle bestemte programmer?
Kun hvis du skal læse til bygningskonstruktør eller multimediedesigner. Hvis det er tilfældet, kan du kontakte din studievejleder og høre mere.
Hvor kan jeg parkere min cykel?

På vores adresser i Odense og Vejle er der enten cykelkælder eller cykelstativer, som du kan benytte.

Er der undervisningsfri i efterårsferien?
De fleste uddannelser holder efterårsferie i uge 42. Spørg din studievejleder.
Kan jeg have et fritidsjob ved siden af mine fuldtidsstudier?
Ja, vi anbefaler max. 10 -15 timers arbejde om ugen. På de fleste studier slutter undervisningen kl. 16.15 på hverdage, så dit fritidsjob bør lægges herefter samt i weekenden.
Hvad er Fronter, og hvornår får jeg adgang til det?
Fronter er den elektroniske læringsplatform, hvor al information om studiet, mødetider og undervisning lægges ud. Login til Fronter udleveres en af de første dage på studiet.
Hvilke aktiviteter er planlagt i introugen?

Typisk vil det være en blanding af sociale aktiviteter (teambuilding), praktiske aktiviteter (introduktion til Fronter, bibliotek m.v.) samt undervisning. Mange uddannelser offentliggør introprogrammet her på hjemmesiden under den relevante uddannelse, så snart det er klar. Orientér dig under Download på udannelsessiden.

Kan jeg komme på hold med en, jeg kender?
Ja, hvis du kontakter din studievejleder i god tid før studiestarten, vil det ofte kunne lade sig gøre.
Er der gratis parkering?

Ja, men parkeringsforholdene er forskellige i hhv. Odense og Vejle. Se mere om parkering i Odense her og i Vejle her.

Er der undervisningsfri i påskeugen?
Ja, de tre dage før Skærtorsdag og Langfredag er undervisningsfrie samt 2. påskedag.
Hvornår kan jeg se mit skema?

De fleste uddannelser lægger et introprogram for de første dage ud her på hjemmesiden. Skemaet for den efterfølgende periode får du adgang til, når du modtager et login til Fronter en af de første dage på studiet.

Hvornår har vi sommerferie?
Tjek aktivitetskalenderen på Fronter for at se ferie- og eksamensperioder.
Hvornår starter mit studie?
Startdatoen står anført her på hjemmesiden under den relevante uddannelse. Tid og sted for første mødedag fremgår af dit optagelsesbrev.
Hvordan får jeg mit studiekort?
Dit studiekort er digitalt og ligger i vores EAL Selvbetjening app. Du kan hente app'en i Apple Store eller Google Play.
Er det obligatorisk at tage med på studietur?

Som udgangspunkt er det frivilligt at tage på studietur, men på enkelte uddannelser er det obligatorisk. Se nærmere i studieordningen, som du finder her på hjemmesiden under den valgte uddannelse.

Hvad kan jeg læse, når jeg har afsluttet min uddannelse hos jer?
Kontakt en studievejleder. Find kontaktoplysninger til din studievejleder her:
Er der undervisningsfri i vinterferien?
Det er forskelligt for hver uddannelse - spørg din studievejleder, om du har fri i uge 7 eller ej. Find kontaktoplysninger til din studievejleder:

Du vil måske også finde disse interessante

banner
Sport Management (Pba.)
For dig der drømmer om at arbejde med udvikling og ledelse inden for sports-, event- og fritidsindustrien
banner
Serviceøkonom
Vil du gerne koordinere og administrere på alle niveauer og arbejde på tværs af kulturelle, uddannelsesmæssige og sproglige grænser?
banner
Pba. i international handel og markedsføring
Vil du kunne varetage praksisnære og komplekse opgaver indenfor salg og markedsføring i et internationalt perspektiv?
banner
Pba. i innovation og entrepreneurship
Vil du være en stærk entreprenør og forandringsagent og få værktøjer til at føre dine ideer ud i livet? Så læs mere her.
Story
Uddannelsen i praksis
Uddannelsen i praksis
Story
Dine internationale muligheder
Dine internationale muligheder
Story
Sommeroptag 2018
Sommeroptag 2018