InnoRun 31. Oktober og 1. November 2018

Invitation til InnoRun

Hermed inviteres parterne i Udviklingscenter for Demens til deltagelse i et innovationscamp med fokus på udvikling af innovative ideer og forslag til Demensvenlige lokalsamfund.

Formålet med InnoRun er at samle kreative, innovative og faglige perspektiver i en hurtigt-kørende proces der udvikler og beskriver ideer, forslag, metoder, modeller mv til udvikling af Demensvenlige lokalsamfund.

Deltagere i InnoRun:

  • Ca. 25 studerende 6. semester fra professionsbacheloruddannelsen i Digital Konceptudvikling
  • Ca. 25 studerende 6. semester fra Pædagoguddannelsen i Odense
  • Ca. 8 demensfaglige medarbejdere fra parterne i Udviklingscenter for Demens
  • Frivilligorganisationerne Alzheimerforeningen, Marguerittens Venner, Ældresagen mv.

Proces forud for InnoRun:

På baggrund af input fra parterne i Udviklingscenter for Demens udvikles et antal cases

Parterne i Udviklingscenter for demens samt inviterede frivilligorganisationer stiller hver 1-2 deltagere til innovationscampen.

Deltagerne vælger mellem de udviklede cases og der sammensættes 8 blandede grupper på baggrund af valgene.

InnoRun:

InnoRun kører:

Onsdag d. 31. oktober kl. 9.00 -15.00 og torsdag d. 1. november kl. 9.00 – 15.30.

Det hele sker på adressen Seebladsgade 1, 5000 Odense C.

Et mere detaljeret program tilgår deltagerne.

Ved afslutningen vil grupperne pitche deres forslag for særligt indkaldte dommere.

Der vil være mad og forplejning samt præmie til bedste forslag.

Baggrund for InnoRun:

Styregruppen for Udviklingscenter for Demens har identificeret ”Demensvenlige lokalsamfund” som et særligt prioriteret indsatsområde.

Baggrunden er mennesker med demens og deres pårørende ofte oplever familie, omgangskreds, lokalsamfund mv ikke har tilstrækkelig viden, færdigheder og forståelse for deres situation, hvilket kan bidrage til social eksklusion og isolation mv. Mennesker med demens har brug for andet og mere end velfærdssamfundets tilbud med pleje, omsorg, træning og behandling. De har brug for hjælp til at leve uafhængigt, være sikre, når de er ude og gøre ærinder eller gå en tur og få en hjælpende hånd, når det er svært at orientere sig. Det forudsætter mere viden, bevidsthed og forståelse i lokalsamfundet for at møde mennesker med demens med forståelse, respekt og støtte. 

Vision for indsatsen:

At udvikle demensvenlige (lokal-)samfund som understøtter mennesker med demens og deres pårørende i at leve og forblive deltagende i lokalsamfundet trods og med demens. Dette indbefatter bl.a. udvikling af kollektive forståelser og anerkendelser af behov for hjælp fra både civilsamfund og samfund. Demensvenlige lokalsamfund sætter rammer for ikke kun at se funktionstab, men også potentialet i det enkelte menneske ved at fremme deltagelse, medbestemmelse, selvrealisering, interaktion, agtelse og realisering af livsformål.