banner

More about the programme
Projektet skal vise, at du kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og dermed løse en relevant problemstilling i praksis.

Afgangsprojektet tager således udgangspunkt i en praksisnær problemstilling og afspejler såvel uddannelsens akademiske niveau som dens professionssigte i praksis og skal dermed give dig: 

Udviklingsbaseret viden om principper og processer inden for vurdering af kommercielle ejendomme og igangværende virksomheder på det merkantile område, så du kan forstå og reflektere over forholdet mellem praksis og teori. 

Færdigheder, så du kan anvende, analysere og reflektere over teori og metoder i relation til vurdering af kommercielle ejendomme og igangværende virksomheder samt færdigheder i at beskrive, formulere og formidle vurderingsproblemstillinger og løsninger.

Kompetencer, så du kan styre et hovedopgaveprojekt og formulere velargumenterede svar på abstrakte og konkrete problemstillinger i forbindelse med vurdering samt kvalitativt at vurdere forskellige løsnings-alternativer på abstrakte og konkrete problemstillinger i relation til vurdering 

Afgangsprojektet udarbejdes individuelt.