banner

More about the programme
Afgangsprojektet udarbejdes som hovedregel individuelt. Projektet skal vise, at du kan kombinere teoretiske, praktiske og udviklingsorienterede elementer og dermed løse en relevant problemstilling i praksis.
Afgangsprojektet tager således udgangspunkt i en praksisnær problemstilling i en relevant virksomhed og afspejler såvel uddannelsens akademiske niveau som dens professionssigte i praksis og skal dermed give dig:

Udviklingsbaseret viden om principper og processer inden for det merkantile område, så kan forstå og reflektere over forholdet mellem praksis og teori. 

Færdigheder, så du kan anvende teori og metoder inden for det merkantile fagområde :: beskrive, formulere og formidle vurderingsproblemstillinger og løsninger :: formulere velargumenterede svar på abstrakte og konkrete problemstillinger inden for området :: kvalitativt kan vurdere forskellige løsningsalternativer på abstrakte og konkrete problemstillinger i relation til området

Kompetencer, så du kan styre et hovedopgaveprojekt og udføre kreative problemløsning selvstændigt i denne sammenhæng og evaluere din læring og identificere dine kompetenceudviklingsbehov.