banner

More about the programme
Du får en overordnet forståelse for økonomistyring og lærer at styre en projektøkonomi eller en økonomi for et team i hverdagen.Du bliver i stand til på et teoretisk og praktisk grundlag at arbejde med centrale erhvervsøkonomiske problemstillinger og beslutningsprocesser. Du får indsigt i, hvordan man anvender erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og teorier. 

Med faget får du kompetencer til at udarbejde økonomisk budgettering og opfølgning på mindre udviklingsprojekter og daglig drift.

Indhold i hovedtræk:

  • Investering og finansiering
  • Økonomistyring