banner

More about the programme
Fokus på arbejdsmiljø, fysisk såvel som psykisk, er vigtigt i forhold til opretholdelsen af en succesfuld medarbejderstyrke i organisationen. Du får kompetencer til at løse arbejdsmiljøproblemer i din organisation.Vi kigger på data fra Arbejdstilsynet og læser artikler om de nyeste forskningsresultater inden for arbejdsmiljø og trivsel. Og vi arbejder med en systemisk tilgang til arbejdsmiljø og forandringsprocesser. Den systemiske og anerkendende metode er helt ny i arbejdsmiljøsammenhæng, men har allerede skabt bemærkelsesværdige resultater. Du får altså indsigt i de nyeste teorier og metoder til at fremme arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen.

Du får også forståelse for regulering af arbejdsmiljøområdet og for arbejdsmiljøforhold i virksomheden. Du får kompetencer i at anvende metoder inden for regulering af arbejdsmiljøarbejdet, herunder udviklingen siden den danske vedtagelse af arbejdsmiljøloven i 1975.

Du lærer at planlægge og udføre tiltag i forbindelse med arbejdsmiljøet på arbejdspladsen. Undervisningen giver dig kompetencer inden for arbejdspladsvurdering, regler og metoder, herunder risikovurdering. Du lærer om sikkerhedskultur, og hvordan du kan arbejde med den i relation til ulykkesforebyggelse.

Faget giver dig viden om det psykiske arbejdsmiljø i forhold til forskellige påvirkningsfaktorer, og du får endvidere erfaring med metoder til måling og forebyggelse af det psykiske arbejdsmiljø.