banner

More about the programme
Det skal være både sikkert og sundt at gå på arbejde. Igennem ”Arbejdsmiljøledelse” får du kompetencer til at skabe overblik og få styr på virksomhedens arbejdsmiljøarbejde. Faget er valgfrit på akademiuddannelsen i Ledelse.Arbejdsmiljøledelse giver dig metoder inden for ledelse af arbejdsmiljøområdet i Danmark. Blandt andet lærer du at se virksomhedens arbejdsmiljøarbejde i et større billede for således at kunne planlægge og udføre ledelse af arbejdsmiljøet. Du opnår kompetencer i at lede arbejdsmiljøarbejdet i organisationen, herunder processer og resultater relateret til det fysiske og psykiske miljø. Undervisningen giver dig også indblik i ledelse af de forebyggende processer, herunder risikovurdering og forebyggelsesprincipper inden for det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Du får kompetencer til at løse arbejdsmiljøproblemer og opkvalificeres til at inddrage medarbejderne i arbejdsmiljøarbejdet.

Faget kan være en del af din samlede videreuddannelse eller et selvstændigt kursus, som i sig selv er en kort efteruddannelse.