banner

More about the programme
Med faget får du kompetencerne til at kunne beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand samt beregne omkostninger og udarbejde lønsomhedssammenligninger.
Du får desuden redskaberne til at håndtere dimensionering, installering og vedligeholdelse af biomassekedler og -ovne og redskaberne til at rådgive kunder.  

Indhold
 • Relevant lovgivning
 • Miljø, sikkerhed, myndighedskrav, regler og attester
 • Korrekt tilslutning til skorsten, akkumuleringstank
 • Korrekt tilslutning til styrings- og reguleringssystem 
Udbytte
Du lærer
 • at anvende centrale metoder og redskaber til at beregne energibehov til opvarmning og varmt brugsvand.
 • om de centrale metoder og redskaber til at projektere og dimensionere biomassekedler og -ovne med evt. tilhørende akkumuleringstank.
 • om de centrale metoder og redskaber til at beregne omkostninger og udarbejde lønsomhedssammenligninger.
 • om redskaberne til at kunne formidle praksisnære problemstillinger og løsningsmuligheder til samarbejdspartnere og brugere.
Adgangskrav
Ud over de generelle adgangskrav til AkademiUddannelserne, skal du også have følgende kompetencer for at blive optaget: 
 • beregning af energibehov til opvarmning og varmt brugsvand
 • viden om korrekt tilslutning til bygningens varmefordelende anlæg
 • viden om korrekt tilslutning af sikkerhedsudstyr
 • beregne energibehov for en bygnings specifikke behov.