banner

More about the programme
Få indsigt i varme-, belysnings- og ventilationsanlæg og kom i dybden med opbygningen af disse anlæg med udgangspunkt i energirigtige og bæredygtige løsninger.
Du bliver fortrolig med de forskellige principper og virkemåder og lærer at bedømme anlæggene ud fra lovmæssige, energibesparende og miljømæssige hensyn. Du får viden, så du kan kortlægge energiforbruget og rådgive om installationer af el, vvs og ventilation og opstille og foreslå alternative løsningsmuligheder. 

Faget klæder dig på til at til forklare forbedringsmuligheder, der sikrer et godt og energirigtigt indeklima, som samtidig reducerer CO2-udslippet. Du får fod på de engelske termer og kan samarbejde fagligt og tværfagligt om helhedsorienterede løsninger. 

Indhold
  • Varme-, belysnings- og ventilationsanlæg
  • Bygningsautomation, der kan sikre energirigtige, bæredygtige løsninger
  • Tekniske beregninger