banner

More about the programme
Et fag, hvor du lærer de relevante teorier og modeller, så du kan analysere og vurdere virksomhedens konkurrencesituation i markedet og i branchen.
Man kan blive så optaget af sit eget produkt, at man ikke i tilstrækkelig grad er opmærksom på de andre derude på det samme marked. Det er ikke hensigtsmæssigt. 

I faget "Branche- og konkurrentanalyse" bliver du rustet til at vurdere virksomhedens performance i forhold til konkurrenterne. Du får viden om styrker og svagheder ved netværk og klyngedannelser, bliver fortrolig med benchmarkingmodeller og lærer at vurdere konsekvenserne af online handel og markedsføring for en virksomheds konkurrenceevne.

Samtidig får du forståelse for globaliseringens virkninger på konkurrencen, og du lærer at anvende relevante logistiske teorier og modeller i forbindelse med benchmarking af en internationalt orienteret virksomhed.

Indhold

  • Konkurrentanalyse, herunder competitor intelligence
  • Brancheanalyse
  • Klyngedannelse og netværk
  • Benchmarking
  • Aktuelle parametre som kilder til international konkurrenceevne (fx Digitalisering, Corporate Social Responsibility, Supply Chain, Produktudvikling, Innovation, Blue Ocean Strategi, Adaptability)
  • Internationale omverdensforhold og globalisering