banner

More about the programme
Med faget opnår du en helhedsforståelse af centrale butiksøkonomiske problemstillinger.På baggrund af viden, økonomiske analyser og løsningsmetoder kommer du til at forstå og anvende de centrale, økonomiske problemstillinger til driftsoptimering i butikken. 

Du får viden om, hvordan man analyserer og anvender butiksnøgletal til driftsoptimering.

Udbytte
Med faget får du kompetencer til at:
  • anvende nøgletal til vurdering af den økonomiske udvikling i butikken
  • driftsoptimere i butikken med henblik på, ressourceforbrug og butikkens nuværende og fremtidige økonomiske udvikling
  • indgå i drøftelser med øvrigt personale omkring implementering af de økonomiske handlingsplaner for butikken. 
Indhold
  • Butikkens økonomiske nøgletal
  • Butiksanalyser og driftsoptimering
  • Butikkens ressourcestyring
  • Butikkens økonomiske handlingsplaner.