banner

More about the programme
Med faget bliver du i stand til selvstændigt at driftsoptimere butikkens arbejdsrutiner. På baggrund af analyser og teoretiske metoder lærer du at udvikle, gennemførere og vedligeholde rutiner i butikken.Du får viden om grundlæggende ressourcestyringsprincipper i praksis og kan dermed være en aktiv medspiller, når butikken skal optimere driften. 

Du lærer at anvende planlægningsværktøjer til styring af lager og butiksareal.

Udbytte

Med faget får du kompetencer til at:
  • indgå i drøftelser omkring generelle driftsforbedringer i detailbutikker
  • driftsoptimere lageret med henblik på logistik, ressourceforbrug og økonomi
  • indgå i ledelsen af drøftelser omkring planlægning af varepræsentationer, kampagner og bemandingsplaner.

Indhold
  • Ressourcestyring
  • Lagerstyring
  • Planlægning af butikken.