banner

More about the programme
Du får kompetencer til at håndtere og løse konflikter på individ-, afdelings- og teamniveau og at anvende coaching til komplekse konflikthåndteringssituationer i din organisation og derved skabe højere performance.Konflikter kan være bekrigende og fastlåse en situation. Omvendt kan de være berigende og forløsende. Udfaldet af en given konflikt afhænger af måden, hvorpå du håndterer den. Igennem ”Coaching og konflikthåndtering” lærer du at gennemskue konflikten og søge ind til kernen af problemet.

Du udvikler din ledelseskompetence med særligt fokus på din rolle i forbindelse med coaching som konflikthåndteringsproces. Udgangspunktet for faget er kommunikationsteoretisk, fordi kommunikation er grundlaget for konflikthåndtering.

Du får blandt andet også indsigt i mindsettet og de kompetencer, der knytter sig til coaching.

Faget kan være en del af din samlede videreuddannelse eller et selvstændigt kursus i coaching.