banner

More about the programme
Du bliver rustet til at lede på baggrund af en strategi, til at kompetenceudvikle strategisk og til at sparre med og coache andre. Du får en værktøjskasse med værktøjer til dine ledelsesopgaver.Nogle mennesker har et medfødt lederinstinkt og en god intuition, når det kommer til samarbejdet med andre. Men instinkt eller ej – den gode leder kan ikke nøjes med at stole på sin mavefornemmelse. Der er brug for konkrete ledelsesværktøjer, hvis du skal nå dine og organisationens mål. Det mindsker risikoen for misforståelser og konflikter og får dagligdagen til at glide smidigt.

Heldigvis kan lederskab læres gennem en lederuddannelse. Med faget Det strategiske lederskab får du de værktøjer, du har brug for til at udfylde din rolle, og som gør dig mere sikker som leder.

Det strategiske lederskab består af lige dele strategisk indsigt, fornemmelse for medarbejderne i din virksomhed og personlig, ledelsesmæssig handlekraft. En kompetent og fremsynet leder tager del i virksomhedens strategiske lederskab – på en professionel måde og udvikler konstant sin egen personlige lederadfærd. Lederskabet bygger på et solidt fundament af lederens etiske og strategisk refleksioner og personlige lyst, energi og evne til at sætte ledelsesmæssige processer i gang og følge dem til dørs.

På faget kommer du vidt omkring inden for ledelsesområdet og får viden om kompetenceudvikling med afsæt i virksomhedens mission, vision og strategi. Du lærer at analysere organisationens kultur og værdier og bruge resultatet i kompetenceudviklingen.

Du får også et grundigt indblik i ledelsesformer og -stile og lærer at sparre for at skabe de bedste betingelser for medarbejderes og gruppers personlige og faglige udvikling. Du bliver også klædt på til at tilrettelægge og gennemføre coachingforløb.

Derudover får du en indføring i det ledelsesmæssige arbejdsfelt ved at lære om strategiske ledelsesfilosofier, forandringsledelse, kvalitetsledelse, innovationsledelse, salgsledelse og offentlig/politiks ledelse.

Du kan bruge Det strategiske lederskab som led i din videreuddannelse eller efteruddannelse. Du kan også tage faget som selvstændigt lederkursus.