banner

More about the programme
Få fod på energiteknik og traditionelle og nye energiformer, hvor du lærer at beregne, vurdere og udvælge kilder til energiforsyning.
Du får desuden viden og forståelse for teorier, metoder og praksis inden for traditionelle og nye former for energilagre, energibærere og energikilder og forståelse for den grundlæggende termodynamik inkl. fagområdets grundlæggende, engelske terminologi. 

Du får viden om de forskellige beregningsmetoder og bliver klædt på til at rådgive om energieffektivisering. Du bliver rustet til at varetage opgaver på tværs af konstruktions- og installationsområderne, hvor du inddrager nye og vedvarende energiformer og får faglig viden, så du kan diskutere og bedømme forskellige former for energilagre, energibærere og energikilder.

Indhold
  • Energimaskiner og –anlæg
  • Energilagre
  • Energibærere
  • Energikilder.