banner

More about the programme
Få redskaber til at beregne, hvilke energiinvesteringer, der kan betale sig. Du lærer om energieffektiviseringers rentabilitet og bæredygtighed og bliver klædt på til at kunne beskrive miljøbelastningen i forbindelse med produktionsanlæg,
Du får viden, så du kan opgøre omkostninger og fordele ved forskellige energiinvesteringer og diskutere resultaterne af forskellige miljømæssige og økonomiske beslutninger. Du bliver også fortrolig med investeringsteori, herunder totaløkonomi og rentebegreber. 

Faget ruster dig til at kunne diskutere helhedsløsningers samfundsmæssige konsekvenser og til at kunne bedømme de miljømæssige og økonomiske konsekvenser af investeringer.
 
Indhold
  • Energi- og samfundsøkonomiske konsekvenser
  • Miljømæssige vurderingsmetoder
  • Investeringsteori