banner

More about the programme
Du får viden om erhvervsjuridiske aspekter såsom kontraktindgåelse, virksomhedsformer, markedsførings- og konkurrenceret, så du har forudsætningerne for at gøre karriere på det erhvervsretslige område.Med Erhvervsret får du den grundlæggende viden om erhvervsjura på plads, så du har forudsætningerne for at gøre karriere på det erhvervsretslige område.

Erhvervsret giver dig viden om erhvervsjuridiske aspekter, såsom kontraktindgåelse, virksomhedsformer, markedsførings- og konkurrenceret.
Det kan blive en dyr fornøjelse, hvis en virksomhed ikke har styr på de juridiske aspekter af deres virke. Derfor er medarbejdere med viden om erhvervsjura i høj kurs, og faget Erhvervsret giver dig et godt overblik over det erhvervsjuridiske område.

Du bliver blandt andet klogere på nationale og internationale retskilder, procesret og immaterialret.

Du får godt kendskab til reglerne for virksomhedsformer, -hæftelse, køb af løsøre og kreditsikring, så som pantsætning og kaution.

Efteruddannelse i Erhvervsret giver dig også indgående viden om reglerne for kontraktindgåelse på både nationalt og internationalt plan - ligesom du bliver klædt på til at håndtere sager om erstatningsansvar uden for kontrakt og forsikringsaftaler.

Og ikke mindst vil erhvervsjuridisk uddannelse give dig brugbar viden om markedsføringsret og konkurrenceret, så du med indgående kendskab til markedsføringsloven kan sikre god skik i markedsføringen.