banner

More about the programme
Du får et bredt kendskab til fødevarekemi og konservering samt til forskellige fremstillingsprocesser inden for fødevareproduktion.

Faget giver dig en viden, så du kan benytte dette kendskab som fundament for at udbygge din viden for en konkret produktion og dermed specialisere dig inden for en ønsket produktionstype.

Faget er opdelt i 4 temaer:

  1. Introduktion; hvordan beskrives en fødevareproduktion?
  2. Kvalitet; hvad forstås som kvalitet ved udvalgte fødevaregrupper?
  3. Holdbarhed; hvad har betydning for holdbarheden af fødevarer?
  4. Produktionshygiejne; hvordan har hygiejnebekendtgørelsen indflydelse på produktion af fødevarer?
Du arbejder med en konkret produktion. Arbejdet er teoretisk og skriftligt. Undervisningen giver oplæg og input til dit arbejde med fagligt indhold og samtidig er der tid til personlig vejledning med casearbejdet.

Anbefalede forudsætninger
Modulet ”fødevarekemi” eller ”mikrobiologi & hygiejne” eller tilsvarende kvalifikationer erhvervet på anden måde.