banner

More about the programme
Forandringsledelse handler om at kunne analysere og lede forandringsprocesser og udviklingsprocesser i organisationer, og du får moduller, teorier og værktøjer til at håndtere udfordringerne.Du får kendskab til centrale teorier og metoder til planlægning og gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser og lærer at vurdere praksisnære problemstillinger til ledelse og styring af forandrings- og udviklingsprocesser i forhold til egen organisation og vælge relevante løsningsmodeller.

Kommunikation er meget vigtig i forbindelse med planlægning og gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser, og du lærer at forholde dig bevidst og analyserende til kommunikationssituationen og dens betydning.

Du lærer at formidle praksisnære faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller, ikke-specialister samt øvrige interessenter.

Du får kendskab til centrale teorier om og metoder til ledelse og styring af organisatoriske forandrings- og udviklingsprocesser og at vurdere forskellige ledelsesformers effektivitet i konkrete forandringssituationer.

Du får også grundlæggende kendskab til projektarbejdsformen og relevante projektstyringsværktøjer til gennemførsel af forandrings- og udviklingsprocesser.