banner

More about the programme
Målet er, at du bliver i stand til professionelt og aktivt at kunne planlægge og gennemføre projekter og forsøg. Faget giver dig viden og færdighederne inden for områderne:
 • forsøg
  • enkle forsøgsplaner
  • statistisk behandling af data
 • projektarbejde
  • tidsplaner, detaljeringsgrad, arbejdsfordeling
  • opfølgning, økonomi, opgaveløsning
  • dokumentation
 • kommunikation
  • mundtlig præsentationsteknik
  • skriftlig præsentationsteknik
Eksamen
Faget afsluttes med en mundtlig eksamen af 30 minutters varighed på baggrund af et kort projekt.