banner

More about the programme
Du får styr på international kommunikation, arbejder med kulturforståelse og specialiserer dig i at kommunikere på tværs af kulturer og landegrænser. Kort sagt - du bliver specialist i interkulturel kommunikation.Med den stigende globalisering er kommunikation blevet en stadig vigtigere nøgle til forståelse og samarbejde. Der er stor forskel på kulturer, og det kræver et specialiseret kendskab til det enkelte lands kendetegn og særpræg at undgå misforståelser.

Faget giver dig forståelse for andre kulturer og kompetencerne til at kommunikere på tværs af landegrænser. Du bliver rustet til at anvende kulturteorier og modeller og lærer at analysere forskellige landes kulturer. Og du får redskaberne til at vurdere, hvordan forskellige kulturelle faktorer har indflydelse på kontakten med blandt andre medarbejdere, leverandører og kunder.

Du lærer også at håndtere forskellige modeller og teorier for kommunikation, præsentation og forhandling. Og du bliver klogere på planlægning, afholdelse og evaluering af møder og præsentationer og arbejder med interview- og præsentationsteknikker, teknologi og medier.

Både teorierne og værktøjerne er vigtige elementer for succesfuld, global kommunikation.