banner

More about the programme
Global økonomi giver dig overblik over internationale økonomiske sammenhænge.Du får du en bred viden om global markedsøkonomi, samfundsforhold og de økonomiske sammenhænge, der ligger bag.Et lands økonomi er ikke en isoleret størrelse. Tværtimod. Verdens økonomier er bundet tæt sammen i et net, hvor en begivenhed i et land hurtigt forplanter sig på tværs af landegrænser. Se bare finanskrisen, som begyndte i slutningen af 2008.3

Derfor bliver mange nationale og internationale aktører påvirkede af den internationale økonomi, og det kræver viden at gennemskue de komplicerede sammenhænge bag.

Global økonomi giver dig forståelse for verdensøkonomien. Du lærer de økonomiske grundbegreber og kredsløb at kende, og du får styr på de forskellige knapper, politikere og økonomer kan skrue på for at regulere den samfundsøkonomiske balance.

Du får også en grundig indføring i det internationale samfund. Det gælder både inden for økonomi, samarbejde, handel og handelspolitik. I international økonomi fokuserer undervisningen på prisdannelse, offentlige indgreb, arbejdsmarked og inflation.

Du bliver desuden klogere på penge- og valutamarkedet, økonomisk politik og faktorer som vækst og konjunkturer.