banner

More about the programme
Faget giver dig en overordnet forståelse af fogedordningen i Danmark, herunder forstå forskellen mellem pantefogeden og den judicielle foged ved domstolene.Du får en grundlæggende viden om de retskilder og regler, der anvendes i forbindelse med restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af gæld til det offentlige og et overblik over og en forståelse af restanceforebyggende arbejde.

Som en del af faget arbejder du med de primære retskilder og metoder, der er relevante i forbindelse med tvangsinddrivelse af gæld.

Du får viden om de særlige inddrivelsesregler, der er gældende for inddrivelse af gæld til det offentlige, herunder modregning, subsidiær udlæg samt lønindeholdelse og det restanceforbyggende arbejde f.eks. sammenhængen til fordringshaver.