banner

More about the programme
Indledende, økonomisk matematik giver dig viden om flere matematiske områder og forbereder dig til de økonomiske fagmoduler på akademiuddannelserne. Faget kvalificerer dig til at gennemføre akademiuddannelser med økonomiske fagmoduler.Indledende, økonomisk matematik giver dig en grundig indføring i ligninger, koordinatsystemet, procentretning, sandsynlighedsregning, rentesregning og statistik.

Økonomi, regnskab og matematik er for nogle en kompliceret mundfuld. Uanset dine forudsætninger ruster faget dig til at gennemføre de økonomiske fagmoduler på akademiuddannelserne.

Faget er for dig, der ikke har en uddannelse inden for økonomi eller matematik. Eller dig, som bare ikke har beskæftiget dig med området længe og gerne vil have genopfrisket din viden om økonomi og matematik.

Når du læser Indledende økonomisk matematik bliver du klogere på en række matematiske discipliner. Du lærer om ligninger af 1. og 2. grad og uligheder af 1. grad, bliver rustet til at arbejde med simple ligningssystemer og får desuden viden om linjer og punktmængder i koordinatsystemet.

Du bliver også klogere på procentregning og indekstal. Undervisningen giver dig kompetencerne til at kunne håndtere funktionsanalyse, rentesregning og differentiering, og du lærer om statistik ved at få indblik i statistiske fordelinger og nøgletal.

Faget kan fungere som et selvstændigt kursus, der i sig selv er en kort efteruddannelse. Det kan også være en brik i din samlede videreuddannelse, der efter dette fag kan fortsætte med en akademiuddannelse.