banner

More about the programme
Faget spænder bredt og indeholder emner som teamledelse, den innovative proces, de kreative metodikker, den innovative organisation, markedsudvikling og formidlingsprocessen.

Du lærer at vurdere motivationsteorier, at sikre kvaliteten i innovative processer og at vurdere ledelsesformers betydning for teamledelse og innovative processer og at anvende dem som ledelsesværktøjer.

Desuden lærer du at analysere forløbet af den innovative proces og opsplitte den i enkeltbestanddele, at vurdere og anvende metoder og problemløsningsværktøjer, - herunder trend- og tidsåndsanalyser til at udvikle nye ideer.

Du  lærer også at vurdere værktøjer til at motivere andre og anvende værktøjerne som led i den innovative organisation.

Målet med emnerne markedsudvikling og formidling er, at du lærer at anvende og vurdere værktøjer til at omsætte kundebehov til relevante kravspecifikationer og at foreslå målgruppevalg herunder at analysere og vurdere de relevante formidlings- og præsentationsværktøjer.