banner

More about the programme
Du lærer om virksomhedens nationale & internationale problemstillinger på et analytisk niveau og får indblik i nye muligheder og nyt markedspotentiale, der også tager højde for kulturelle markedsforhold.Faget giver dig kompetencer til at kunne analysere forhold og løsninger, der generelt omhandler national og international handel, kultur og tværkulturelle problemstillinger, marked, markedsanalyse og markedsføring i en virksomhed.

Du lærer at håndtere udviklingsorienterede situationer med udgangspunkt i opbygning af virksomhedens markedsinformationssystem og planlægning samt gennemførelse af relevante markedsundersøgelser.

Skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang i analyse af forhold og løsninger, der generelt vedrører national og international handel, kultur samt tværkulturelle markedsføringsrelaterede problemstillinger.

Du skal i praksis kunne deltage i samarbejde om beskrivelse, analyse og
vurdering af købsadfærd og købskriterier på BtB- og BtC- markeder.

Skal i praksis kunne håndtere udarbejdelse af markedspotentiale og
virksomhedens salgspotentiale samt bidrage med løsningsforslag til udnyttelse af potentialet.