banner

More about the programme
Faget investeringsteori giver dig, der arbejder med investering i erhvervsejendomme, stærke kompetencer inden for rådgivning om investering og belåning af erhvervsejendomme. Du får uundværlig viden om investeringsteorier- og begreber og bliver derigennem bedre kvalificeret til at analysere investorens overvejelser og formidle og begrunde de valgte handlinger og løsninger. 

Faget investeringsteori giver den grundlæggende og nødvendige forståelse af den afkastbaserede model og DCF-modellen, der anvendes ved værdiansættelse af erhvervsejendom. 

Faget giver dig indsigt i de økonomiske overvejelser, en investor gør sig i forbindelse med investering i en erhvervsejendom. Dette inkluderer blandt andet sammenhænge mellem afkast og risici, samt i hvilken udstrækning disse hænger sammen med den aktuelle økonomiske situation.

Du får også viden om de kalkulationer, en investor laver forud for investering i en erhvervsejendom samt de økonomiske overvejelser en investor gør sig i forbindelse med sammensætningen af sin portefølje af ejendomme.

Faget Investeringsteori danner grundlaget for den afkastbaserede model og DCF-modellen, der begge inddrages i undervisningen.

Du lærer også om kapitalstrukturer og rentedannelse i samfundet og om mulighederne for belåning af erhvervsejendomme af enhver art, herunder lovgivningens regler om realkreditbelåning.