banner

More about the programme
Kommunikation i praksis tager afsæt i dig og din personlige kommunikation. Med udgangspunkt i dine styrker lærer du at tilrettelægge din kommunikation, så du kommer ud over rampen med dit budskab - om det er mundtligt, skriftligt eller digitalt.

Kommunikation i praksis handler om kommunikationens psykologi og sprog og forholdet mellem modtager og afsender. Du bliver rustet til at træffe det rette medievalg ud fra en analyse af budskabet, afsenderen og modtagerne.

Du lærer at bruge effektive planlægnings- og formidlingsværktøjer, så du kan planlægge og udføre både intern og ekstern kommunikation.

Faget giver dig forståelse for en række kommunikationsmodeller og –teorier, som du lærer at bruge i praksis.

Kommunikation handler ikke bare om teori, men også om at kunne kommunikere i praksis. Når du er i stand til at omsætte din viden til handling, er du et attraktivt kort for din arbejdsgiver, hvad enten du er kommunikationsmedarbejder eller blot har kommunikationsopgaver som en sidefunktion.

Teorierne skal dog være på plads først, og det kommer de med dette fag. Du får kompetencerne til selvstændigt at udføre verbale, skriftlige og digitale kommunikationsopgaver – på et professionelt niveau.