banner

More about the programme
Udviklingen går hurtigt på it-området, og mange it-projekter er blevet så store, at det kræver samarbejde mellem (globalt) adskilte udviklingsgrupper.

Du lærer at anvende kontrakter på forskellige abstraktionsniveauer og med forskellige grader af formalisme i forbindelse med udvikling af store systemer. I faget får du viden om værktøjer, som understøtter kontraktbaseret programmering og design. Du får kendskab til fundamentale matematiske strukturer (mængder, multimængder, funktioner og relationer) og bevisteknikker. 

Du opnår kompetencer til at:

 • udarbejde funktionelle specifikationer
 • specificere dele af et system, såvel delsystemer som programmoduler
 • anvende kontrakter på modelniveau
 • realisere dele af et system baseret på kontrakter
 • anvende kontrakter på forskellige abstraktions- og formaliseringsniveauer og håndtere sammenhæng og transformation
 • udarbejde kontrakter udtrykt i prædikatslogik
 • anvende kontrakter til verifikation af programelementer
 • anvende kontrakter som en integreret del af udviklingsprocessen
 • anvende kontrakter ved opdeling, koordinering og samling af større systemer
 • vurdere hvilken grad af formalisme, der er hensigtsmæssig i forskellige sammenhænge
 • anvende kontrakter i tværkulturelle globale udviklingsprojekter
 • deltage i indførelse af brug af kontrakter i udviklingsprojekter
 • tilegne dig viden og færdigheder inden for softwareudvikling, som kræver viden om matematiske begreber og strukturer.