banner

More about the programme
Faget henvender sig til dig der vil arbejde med kvalitet, miljø og sikkerhed og lære om total kvalitet, ets-opdeling og kvalitetsfilosofier. Du får ligeledes kendskab til arbejdsmiljølovgivningen, miljøbegreber og forhold globalt, nationalt og lokalt.

Udbytte

Du lærer 
  • at beskrive det totale kvalitetsstyringssystem og medvirke ved implementering af dette
  • at anvende grundlæggende statistiske principper og metoder ved analyse og vurdering af måledata
  • at anvende grundlæggende statistiske principper og metoder ved styring af processer og produkter og anvende måletekniske begreber og terminologier
  • at analysere miljømæssige konsekvenser af produktionsprocessen og anvende gældende lovgivning og standarder til at udføre opgaver inden for det interne og eksterne miljø
  • at lede afgrænsede HSE-aktiviteter og kan deltage i arbejde med certificering og auditering og i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis.
Indhold
  • Kvalitet og kvalitetsstyring
  • Statistik og kvalitetskontrol
  • Internt og eksternt miljø
  • Arbejdssikkerhed