banner

More about the programme
Danske virksomheder og offentlige forvaltninger har et stærkt stigende behov for at optimere deres ydeevne. De skal kunne levere stadigt flere serviceydelser med færre midler, og det stiller store krav til effektive processer.

LEAN og Six Sigma er to separate forbedringsinitiativer, som er stærke sammen, fordi Six Sigma hjælper LEAN med at reducere spild i værdiflowet ved at forbedre processernes ydeevne - og LEAN hjælper Six Sigma med at øge processens ydeevne ved at eliminere spild i processerne.

På dette fag får du de nødvendige færdigheder og kompetencer til professionelt at lede Six Sigma projekter og til at vælge de rette metoder og værktøjer til forbedringsprocessen.

Du lærer at anvende og forstå LEAN som værktøj og ledelsesfilosofi og at se sammenhængen mellem eksempelvis synlig ledelse og forandringsledelse.

Du lærer at kende og anvende DMAIC processen i forbedringsprojekter og bliver i stand til at tilrettelægge forløb med anvendelse af relevante metoder og værktøjer i de forskellige trin i DMAIC Processen.

Du kommer til at arbejde med anvendelsen af forskellige relevante værktøjer knyttet til hvert af de enkelte trin i DMAIC-processen, herunder SIPOC Analyse og IPO Analyse, Årsags-Virkningsdiagram, Histogram, Kontrolplaner, Pareto-diagram, FMEA, Proceskapabilitetsanalyse og Regressionsanalyse