banner

More about the programme
Du har fokus på dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af social- & sundhedspraksis med henblik på kontinuitet, sikkerhed og kvalitet.
I faget 'Kvalitetsudvikling og dokumentation' lærer du at vurdere konkrete problemstillinger i dagligdagen og at opstille innovative og prioriterede løsninger i samarbejde med borgeren, de pårørende og dine samarbejdspartnere. 

Faget ruster dig med metoder og redskaber til brug for kvalitetssikring og dokumentation, og du lærer at formidle ny viden omkring dokumentation, evaluering og kvalitetsudvikling af praksisnære problemstillinger til borgere, pårørende og kollegaer.