banner

More about the programme
Du får en forståelse for, hvad lean kan bruges til – og hvordan. Og du bliver rustet til at lede processen, hvad enten du er ansat i en privat eller offentlig organisation.Siden Toyota i 1950’erne begyndte at arbejde med lean,har principperne vundet indpas i virksomheder over hele verden.

Principperne bag lean-tankegangen er med til at sikre trimning og optimering af både produktioner og processer, og det giver konkurrencemæssige fordele.

Med faget får du redskaberne til at lede ved hjælp af lean og bliver klogere på lean som værktøj og ledelsesfilosofi.


>Lean-ledelse i praksis gør dig klogere på lean som
værktøj og ledelsesfilosfi. Du lærer om teorier og metoder, der ruster dig til at optimere systematisk, fjerne spild og skabe flow. Du får også viden om en række lean-værktøjer, og hvordan de virker isoleret og i samspil.

Faget giver dig et grundigt indblik i gruppers udvikling og dynamik. Du får forståelse for belønninger, visualisering, mål- og
resultatstyring og dynamikkerne i forskellige teams.

Denne lean-uddannelse klæder dig desuden på til at udvikle en trimmet møde- og beslutningsstruktur og til kommunikation i forbindelse med lean. Derudover får du redskaberne til at
vurdere arbejdsmiljøet.

Du kan tage faget som et selvstændigt kursus i lean,som i sig selv er en kort efteruddannelse, eller faget kan være en del af din samlede videreuddannelse.